Welkom Herendaal Kermis en traitteur De Fijn Goesting

Herendaal Kermis en traitteur De Fijn Goesting kozen KENAsol als leverancier voor de diensten aangaande hun website. Beide firma's krijgen een Drupal 7 content management systeem met aangepaste lay-out en genieten van het halfjaarlijks onderhoud dat hun site beschermt tegen mogelijke aanvallen van externen. http://www.defijngoesting.be is reeds online ; de website voor Herendaal volgt spoedig.