Analyse en ontwikkeling

Qua lay-outing beschikken we over de mogelijkheid om bestaande templates om te vormen tot een oplossing naar uw keuze. Een template is de grafische schil die ervoor zorgt dat elke tekst die u invoert in de juiste kleuren op uw website verschijnt aan de hand van Cascading Style Sheets.

De stappen die we doorlopen bij de aanmaak van een website :

  • Tijdens een verkennend gesprek wordt de klant gevraagd een overzicht te maken van welke rubrieken moeten worden opgenomen in de website (een soort menustructuur), met per rubriek de aard ervan (tekst, fotoalbum, ...) ; daarnaast wordt er ook gepolst naar websites die de klant mooi vindt, teneinde de stijl te achterhalen die de klant wil doorvoeren naar zijn website. Indien er al een logo en/of huisstijl is, wordt er ook gevraagd deze door te spelen aan KENAsol, zodat we de kleuren en logo's kunnen gebruiken in de website, zodat u eenvormig naar buiten komt. Verder worden een aantal voorbeeld templates bekeken, waarbij de klant kan kiezen welke richting hij uit wil qua structuur (hoeveel kolommen, waar moet het menu staan,...). Tenslotte wordt nagekeken welke domeinnaam men wilt gebruiken en wordt afgetoetst of deze nog beschikbaar is. Indien u een mail adres aan deze domeinnaam wilt koppelen, kan dit ook in orde worden gebracht.
  • Op basis van de verkregen gegevens maken wij een offerte voor uw website, afhankelijk van de grootte en de structuur
  • Na goedkeuring van de offerte starten we met de registratie van uw domeinnaam, het opzetten van de webhosting en de installatie van Drupal en de noodzakelijke modules; vanaf dan verloopt de communicatie over mail. Wij stellen u een aantal basis templates voor waarop u uw website kan baseren ; er zijn steeds aanpassingen in kleur mogelijk. De basisteksten om van start te gaan met uw website worden ingevuld indien u ze elektronisch kan aanleveren. In elk ander geval vullen we de website op met een tijdelijke tekst om u op die manier een beeld te geven van hoe de site er zal uitzien.
  • Van zodra de website klaar is, en u akkoord bent met het uiterlijk en de inhoud, zal er een handleiding worden gemaakt die u in staat stelt om zelf de inhoud van uw site aan te passen. U bent er vrij in om de aanpassingen zelf te doen, of ons in te schakelen. Als u het zelf doet is het gratis, vraagt u het aan ons dan is het tarief 40€ per begonnen uur.
  • Van zodra de handleiding werd afgeleverd, volgt de oplevering en de betaling. De klant sluit uiteindelijk ook een onderhoudscontract af.
  • Bij problemen mailt u naar info@kena-sol.be ; wij helpen u dan zo snel als mogelijk verder.

Neem ook eens een kijkje bij de referenties om te bekijken tot welk resultaat we kunnen komen.

De prijs voor de analyse en implementatie is van geval tot geval verschillend en starten vanaf 175€ voor een basiswebsite. Contacteer ons voor meer info.

KENAsol maakt enkel websites voor zelfstandigen of KMO's.

Vraagb ook naar de speciale voordeeltarieven voor verenigingen!